'
@
           Ӣ˷
qMr]_RyAw~ͨөɹwqAq@K^eA

  • YC5371
Pj֤ѵMup D 0.54CT yp۶ K y
ä[ߩ                KIOq0809-099669 #2
@
@
@
@

Pj֤ѵMup D 0.54CT yp۶ K y
sG YC5371
G NT$68000
ؤoG ѵMupADۭ 0.54CT
G KAtۦ@1Q
QG
~ۡG ⏪14CM
G ߺOҮѤΦò
PHOG 1~7^
WRIG EG14
pۯ"_ۤ"AAO_̬ۤöQ̡Cp۪qW٬ۡAObay`@?B@űUΦ@Ruœx费C^W DiamondAӷV AdamasAN̵wFCbjNAH̬۫Hpۦ_OqA]ӨرaN̫iMOjHxCHuOܯ㦳vmRMߪǻAPɧ⥦iBvOBaMLQHxCpApۤAA?OuӫǶQڤ~ɥΪë~C\haHpۧ٫@wBMBHA⥦ݦORMsHxA۫H൹Haө֡C_۬ɤ]Mp۩w|ͨۡAOgL媺HxC
̪sΫ~


@

@
åͩ   TelG +886-4-22021872         a}GxWx_Ϥv225
ä[   TelG +886-4-24732277         a}GӢ˷
åͦWr]_y               KIOȪAqܡG0809-099669